Avalik konkurs

Rapla Maakonna Spordiliit kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumide  taotlemiseks ja määramiseks Rapla maakonna  sporditegevuse arendamiseks ja aktiviseerimiseks.


Stipendiumi määramise tingimused on:1.sportlastel – spordialased oskused ja võimed esindada klubi/maakonda;
2.treeneritel – vastava spordiala teadmised ja oskused spordiala juhendamisel ja /või arendamisel;
3.spordikohtunikel – vastava spordiala teadmiste ja oskuste omamine üleriigilisel/maakondlikul tasemel;
4.aktivistidel – soov ja valmidus spordialaseks enesetäiendamiseks ja –eneseteostamiseks eesmärkidel ja projektides, mis ühtivad Rapla Maakonna Spordiliidu tegevuskavaga.Stipendiumid makstakse välja vastavalt esitatud sooviavaldustele juhatuse otsuste alusel.Avaldused esitada Rapla Maakonna  Spordiliidu juhatusele aadressil
Mahlamäe 10,   Rapla 79514

Täiendav info
Priit Karjane
Peasekretär
48 55 481
53409205
priit@raplamsl.ee

Powered by Dokumendid