Koolinoorte tunnustamise kord

Kinnitatud:

Rapla Maakonna Spordiliidu

juhatuse koosolekul

 08.05.2019/nr 4

       Rapla maakonna paremate koolisportlaste vastuvõtule  

              kutsutavate   väljaselgitamise   kriteeriumid.

  1. Kinnitada maakonna paremate koolisportlaste vastuvõtule kutsutavate

väljaselgitamiseks järgmised kriteeriumid:

  • Eelmise õppeaasta Eesti Koolispordi Liidu võistlustel saavutatud

       individuaalsed esimesed kohad  ja võistkondlikud esimesed kohad  

                 (Finaalis peab osalema vähemalt   6 võistkonda)

       (algmaterjal EKSL  bülletään nr       õppeaasta võistlustulemused).

*    Eesti noorte meistrivõistlustel saavutatud individuaalsed  esimesed kohad

                ja võistkondlikult esimesed kohad .

                  (Finaalis peab osaleb vähemalt 6 võistkonda)

      *    TV 10-OS vabariigi võistlusel saavutatud individuaalsed  esimesed kohad        

     ja võistkondlikult esimesed kohad  

                 (Finaalis peab osaleb vähemalt 6 võistkonda)

  • Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel kohad 1.-6.
  • Kohad MK-etappidel
  • Kohad kõrgematel tiitlivõistlustel (EM ja MM)
  • Eesti noorte ja täiskasvanute  koondislased.

2.    Maakonna parimate koolisportlaste väljaselgitamisel arvestatakse tulemuse saavutamise ajal kõigi maakonna üldharidus ja kutseõppeasutustes(19 aastased ja nooremad) õppivate  koolisportlaste tulemusi. Lisaks maakonna üldhariduskoolist  edasi õppima asunud teise maakonda/linna sportliku arengu eesmärgil .

             Aivo Sildvee

            Rapla Maakonna Spordiliidu

            juhatuse esimees

Powered by Dokumendid