Spordivaldkonna autasustamise kord

 Kinnitatud:

Rapla MSL juhatuse koosolekul

19.12.2012/nr9

Täiendatud 10.02.2016/nr 2

Rapla maakonna spordivaldkonna autasustamise kord 

1. Väljaselgitamine:

 • aasta kolm paremat meessportlast, naissportlast, neidu, noormeest, naisveterani ja meesveterani
 • aasta parimad koolisportlased
 • aasta parim võistkond
 • aasta sportlikum pere
 • aasta treener
 • eelneva õppeaasta aktiivsem kool kolmes grupis (hetkel on kriteeriumiks osavõtt maakonna koolispordi võistlustest, võrdsete osavõtukordade korral rakendatakse lisakriteeriumi.) 

2. Autasustamine:

 • Valituks osutunud parimat kolme noorsportlast, mees- ja naissportlast, meesveterani ja naisveterani autasustada spetsiaalsete meenetega, sportlaste treenereid tunnustada meenetega
 • Valituks osutunud parimat võistkonda autasustada spetsiaalse autasuga, võistkonna liikmeid autasustada meenetega
 • Valituks osutunud parimat treenerit tunnustada spetsiaalse meene ja auhinnaga
 • Valituks osutunud sportlikkuma pere autasustada meenega ja koostöös EOK või KM-ga tunnustada spetsiaalse auhinnaga
 • Tunnustada kolme aktiivsemat kooli tänukirjade ja spordiinventariga 

3. Hääletamises osalejad:

 • spordialade esindajad (maakonnas registreeritud ja kutsetunnistust omavad treenerid)
 • spordiliidu juhatuse liikmed
 • spordiklubide esindajad
 • maavanem
 • maavalitsuse sporditöö peaspetsialist
 • spordiliidu ekspeasekretärid
 • vallavalitsuste sporditöö eest vastutajad
 • Raplamaa koolide kehalise kasvatuse õpetajad (omavad kehalise kasvatuse õpetaja kutset) 
 1. Mitme hääleõiguslikul isikul on hääletamisel üks hääl ning hääletades määratleb ta ennast, kelle või mis organisatsiooni eest ta hääletab. 

Aivo Sildvee

Rapla MSL juhatuse esimeespublic/files/spordivalla autasustamise kord.docx

Powered by Dokumendid