Spordivaldkonna autasustamise kord

 Kinnitatud:

Rapla MSL juhatuse koosolekul 19.12.2012/nr9 Täiendatud 10.02.2016/nr 2

 Kinnitatud: Rapla Maakonna Spordiliidu juhatuse koosolekul 10.02 2016  prot. nr.2

RAPLAMAA PARIMATE SPORTLASTE VALIMISE KORD

Kriteeerium

1. Selgitada välja aasta kolm paremat meessportlast, naissportlast, neidu ja noormeest, naisveterani ja meesveterani ning parim treener, sportlikum perekond, aasta võistkond.

2. Kinnitada Rapla maakonna aasta parimate sportlaste väljaselgitamiseks järgmised kriteeriumid:

Noored:

I – VI kohad Eesti noorte meistrivõistlustel

I –VI kohad Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel

Kohad EK  ja MK-etappidel

Kohad kõrgematelt tiitlivõistlustel (EM ja MM)

I-III kohad teistelt tiitlivõistlustelt koos lühikirjelduse ja võistluse olulisuse põhjendusega

Täiskasvanud:

I – VI kohad Eesti meistrivõistlustel

Kohad EK ja MK-etappidel

Kohad kõrgematel tiitlivõistlustel (EM, MM ja OM)

I-III kohad teistelt tiitlivõistlustelt koos lühikirjelduse ja võistluse olulisuse põhjendusega

Veteranid:

I-III kohad Eesti spordiveteranide meistrivõistlustel

I – VI kohad Eesti meistrivõistlustel

Kohad EK, MK-etappidel

Kohad kõrgematel tiitlivõistlustel (veteranide EM ja MM)

I-III kohad teistelt tiitlivõistlustelt koos lühikirjelduse ja võistluse olulisuse põhjendusega

3. Maakonna aasta parimate noorsportlaste väljaselgitamisel arvestatakse kõikide maakonnas elavate või maakonna spordiklubidesse kuuluvate kuni 19.aastaste

(väljaselgitamise aastal täitub 19 eluaastat) noorte kriteeriumidele vastavaid tulemusi.

4. Maakonna aasta parimate mees- ja naissportlaste ning veteransportlaste väljaselgitamisel arvestatakse nende sportlaste tulemusi, kes elavad või töötavad maakonnas või kuuluvad Rapla maakonna spordiklubidesse.

Rapla Maakonna Spordiliit

Powered by Dokumendid